Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Hella Siertsema Photography kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de fotografiediensten van Hella Siertsema Photography en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze blogwebsite aan Hella Siertsema Photography verstrekt. Hella Siertsema Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam
* Uw bedrijfsnaam
* Uw functie
* Uw adresgegevens
* Uw telefoonnummer
* Uw emailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Hella Siertsema Photography verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per email en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hella Siertsema Photography uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit het maken van fotografie reportages.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Hella Siertsema Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de specifieke doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel sprake is van een overeenkomst, bewaart Hella Siertsema Photography de (administratieve) gegevens maximaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Binnen Hella Siertsema Photography zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de eigenaresse/fotografe.

Delen met anderen

Hella Siertsema Photography verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@hellasiertsema.com. Hella Siertsema Photography zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hella Siertsema Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze blogwebsite van Hella Siertsema Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hella Siertsema Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via mail@hellasiertsema.com.

Gegevens Hella Siertsema Photography

Postadres:
Postbus 204
1270 AE Huizen (’t Gooi)

Vestigingsadres:
Dieze 48
1273 PX Huizen (’t Gooi)

Inschrijvingsnummer KvK: 32118415
Telefoon: +31 (0)6 23119882
Emailadres: mail@hellasiertsema.com

Deze Privacyverklaring is opgesteld conform de wetgeving AVG, d.d. 23 mei 2018

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden en Bruidsvoorwaarden van DuPho